JihlavaDnes.cz
JihlavaDnes.cz » Monitor zpráv » Z regionu » Kraj Vysočina - aktuality

Z regionu

Kraj Vysočina - aktuality Zdroj: Kraj Vysočina - aktuality |

Akademie sociálního podnikání nakopla prvních jedenáct společností na Vysočině k dalšímu rozvoji

29. 9. 2023 | V rámci šesti vzdělávacích modulů se mohli v roce 2023 zástupci sociálních podnikatelů z Kraje Vysočina poprvé bezplatně vzdělávat a zlepšit tak svoji konkurenční pozici na trhu. „Ve spolupráci se spolkem Sociální podniky z Vysočiny se nám podařilo uspořádat opravdu kvalitní a na praxi orientovaný cyklus přednášek a workshopů, kterého se pravidelně účastnilo na 20 lidí z celkem jedenácti sociálních podniků z celé Vysočiny,“ uvedla náměstkyně pro regionální rozvoj Hana Hajnová. ...

Muzeum Vysočiny Jihlava je nové. Pod krásnou fasádou návštěvníky lákají zajímavé expozice

27. 9. 2023 | Devět měsíců trvala rekonstrukce fasád obou budov a následně i obměna expozic Muzea Vysočiny Jihlava. Aktuálně krajské muzeum nabízí hned několik výstav, které jsou instalovány doslova od sklepa po půdu. Práce za 33 miliónů korun podpořila z 85 % Evropská unie, zbytek z vlastního rozpočtu uhradil Kraj Vysočina.

Okružní křižovatky na novém jihlavském obchvatu budou průjezdné bez omezení od pondělí 2. října

27. 9. 2023 | Dvě nové okružní křižovatky, které vznikly na obou koncích budovaného jihovýchodního obchvatu Jihlavy jak ve směru na Znojmo, tak i na Třebíč, budou od pondělí 2. října zcela průjezdné pro veškerou dopravu v režimu předčasného užívání. Semafory, které nyní na okružních křižovatkách řídí provoz, by měly být odstraněny už v ranních hodinách. Zároveň dojde ke zprůjezdnění Znojemské ulice v obou směrech. ...

Seminář pro žadatele AT-CZ aneb Jak získat podporu pro svůj přeshraniční projekt

27. 9. 2023 | Program přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko – Česko se již plně rozběhl. Do první uzávěrky koncem června byly předloženy první přeshraniční projekty. Na říjen a listopad je naplánována série seminářů pro další zájemce o přeshraniční spolupráci. V úterý 17. října se na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Žižkova 57 v Jihlavě od 10.00 uskuteční Seminář pro žadatele.

Havlíčkův dub u zámku v Proseči-Obořišti se uchází o titul Strom roku

27. 9. 2023 | Dub letní, který se stal letošním jediným vysočinským finalistou ankety Strom roku, roste jako dominanta louky nad kaskádou vodních ploch v památkově chráněném zámeckém parku v Proseči-Obořišti. V zámku sídlí krajská příspěvková organizace Domov důchodců Proseč-Obořiště a Havlíčkův dub tak patří k jednomu z nejpůsobivějších solitérních stromů ve vlastnictví Kraje Vysočina. Stáří stromu je nejméně 300 let, některé parmeny uvádí až 450 let, obvod kmene dubu je úctyhodných 650 cm. ...

Lesníci z Vysočiny navštívili Zakarpatí

27. 9. 2023 | Vzájemná výměna zkušeností v péči o lesní porosty zavedla odborníky z Vysočiny na Zakarpatí. Zástupci společnosti Lesy ČR, Sdružení vlastníků lesů i odborníci zastupující státní správu v lesním hospodářství, pod vedením radního Kraje Vysočina Pavla Hájka, na pozvání svých ukrajinských kolegů zavítali do Zakarpatské oblasti Ukrajiny, dlouholetého partnerského regionu Kraje Vysočina.

O víkendu se konalo slavnostní zahájení 13. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Pro veřejnost se ateliéry otevřou ve dnech 7. a 8. října

26. 9. 2023 | O uplynulém víkendu se v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě uskutečnilo slavnostní zahájení 13. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Setkání je každoročně určené všem příznivcům umění, ale hlavně je příležitostí ke vzájemnému setkání umělců a řemeslníků přihlášených do aktuálního ročníku Dnů otevřených ateliérů. Za Kraj Vysočina se slavnostního zahájení zúčastnili hejtman Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů ...

Kraj Vysočina podpořil činnost základních uměleckých škol a středisek volného času téměř třemi miliony korun

22. 9. 2023 | Kraj Vysočina připravil v letošním rozpočtu na podporu činnosti obecních základních uměleckých škol i středisek volného času, respektive domů dětí a mládeže shodně částku jeden milion korun. „Polovina z částky byla vždy rozdělena rovnoměrně mezi všechna zařízení, druhá půlka se rozpočítala v případě ZUŠ podle počtu žáků, jinak podle účastníků zájmového vzdělávání, kteří navštěvují kroužky v DDM,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a dodává, že zařízení mohla peníze použít ...

Studijní obor praktická sestra se nově objeví i v nabídce střední školy v Pelhřimově

22. 9. 2023 | Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov (SPŠ a SOU Pelhřimov) ve spolupráci se zřizovatelem, Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací plánuje otevřít ve školním roce 2024/2025 nový obor Praktická sestra, který by žákům poskytoval kvalitní vzdělání a příležitosti k rozvoji dovedností v oblasti zdravotní péče. Tento inovativní maturitní obor by měl být zaveden jako odpověď na rostoucí poptávku po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících na Pelhřimovsk ...

NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace a obce. Kraj je připraven projekty posoudit a dát jim kladné stanovisko

22. 9. 2023 | Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce (Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad a pod 10 mil. Kč a Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023), přičemž k ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 31. října v 12.00 hod. Kraj Vysočina je připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo spl ...

Novostavbu krajského hospice v Havlíčkově Brodě mají nyní v rukou řemeslníci všech profesí

21. 9. 2023 | Krajský hospic v Havlíčkově Brodě roste přesně podle stanoveného časového harmonogramu. Půlkruhový objekt stojící mezi krajskou a psychiatrickou nemocnicí dokončí Kraj Vysočina na přelomu ledna a února. „Po dokončení hrubé stavby teď aktuálně dodavatel pracuje na vnitřních i venkovních omítkách budoucího hospice. Na stavbě je denně početný tým. V tuto chvíli jsou tam zastoupená snad všechna řemesla – dělá se voda, topení, elektřina, zednické dokončovací práce… Už v pondělí se začnou betonovat ve ...

Den vodíku přilákal do Jihlavy na 200 odborníků i studentů. Diskutovali o budoucnosti využití vodíku a zhlédli ukázky vodíkových technologií

21. 9. 2023 | Nové výukové centrum na Vysoké škole polytechnické Jihlava přivítalo 18. září 2023 odbornou veřejnost, firmy, zástupce obcí a středoškolské i vysokoškolské studenty u příležitosti historicky první krajské konference věnované tématu vodíku a možnostem využití vodíkových technologií v praxi, zejména v dopravě nebo energetice. První tematická regionální konference, můžeme také říkat tematický den, s názvem Den vodíku v Kraji Vysočina měl umožnit právě předání informací v oblasti vodíkových technolo ...

Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnily semináře pro obce k odpadovému hospodářství

20. 9. 2023 | V minulém týdnu se na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou a na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnily půldenní semináře k problematice odpadového hospodářství pro zástupce malých obcí. Seminářů se zúčastnilo téměř 70 starostek a starostů nebo zástupců obcí, kteří musí danou problematiku řešit. Seminář uspořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s Krajem Vysočina a kolektivními systémy pro zpětný odběr elektrospotřebičů ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s. ...

Nový školní rok začíná i na univerzitách třetího věku

20. 9. 2023 | Také v letošním školním roce podpoří Kraj Vysočina vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava byly v polovině září zahájeny přednášky v Třebíči, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou. Výuka U3V v Jihlavě na Vysoké škole polytechnické začíná v týdnu od 2. října 2023. Účastníci U3V si mohou aktuálně vybírat z desítky vzdělávacích programů. „Poptávka seniorů po kurzech celoživotního vzdělávání je stabilně velká. Naše podpora má pomoci s do ...

Vodíková Vysočina se rozrůstá. Připojují se regionální inovátoři i republikový lídr v petrochemii

19. 9. 2023 | Platforma Vodíková Vysočina, kterou založily Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power, se rozrůstá. Tento týden se podpisem rozšířeného memoranda o spolupráci k původním zakladatelům připojili další čtyři partneři: ORLEN Unipetrol RPA, TK EKO, Kolibrik.net a ICOM transport. „Společně stojíme u vzniku perspektivního hospodářského odvětví, které má značný potenciál dále růst a nabídnout v blízké budoucnosti na Vysočině stál ...

Kraj Vysočina vyhlašuje středoškolskou soutěž „Objevte skryté poklady Vysočiny: Průvodce neobvyklými místy kraje“

19. 9. 2023 | Stejně jako v minulých dvou letech, i v roce 2023 dává Kraj Vysočina možnost studujícím na středních školách zapojit se do atraktivní soutěže a představit svůj vlastní nápad prostřednictvím mapového příběhu – aplikace StoryMaps. Tématem letošního ročníku soutěže bylo zvoleno objevování netradičních a utajených míst v regionu a jejich představení coby turistických cílů zejména mladé generaci návštěvníků Kraje Vysočina. ...

Příprava dietních jídel ve školním stravování není žádná věda

19. 9. 2023 | V minulém týdnu se v nově vybudovaném showroomu firmy TeS Chotěboř uskutečnil praktický seminář pro pracovníky školního stravování. Asi šedesátka účastníků se pod vedením odborných poradců i specializovaných kuchařů dozvěděla, jak ve školních stravovacích provozech připravit vybrané dietní pokrmy kvalitně a jednoduše prostřednictvím moderních varných technologií.

Do třetice na Vysočinu. Začalo natáčení třetí řady oblíbené kriminálky

18. 9. 2023 | Potřetí se přestěhoval štáb tvůrců a herců na Vysočinu, aby zde natočil novou sérii oblíbeného detektivního seriálu Odznak Vysočina. Diváci se mohou těšit na kompletní pěticí vyšetřovatelů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová). Vrátí se i další členové jejího týmu – Kateřina Vlčková (Simona Zmrzlá), Petr Bach (Martin Hofmann), Karel Šmíd (Michal Suchánek) a Václav Kocián (Patrik Děrgel). Ty stejně jako v předchozí sérii doplňuje Julie Maxová (Martina Jindrová), plukovník Valtr Ko ...

Nejen podzim je dobou intenzivní myslivecké činnosti. Na řadu z nich lze čerpat dotace

18. 9. 2023 | Září a nastupující podzim jsou dobou, kdy začíná intenzivní péče o zvěř v lesích. Koncem září začínají myslivci intenzivně přikrmovat spárkatou zvěř, a to zejména srnčí, jadrnými krmivy, aby si zvěř mohla vytvořit dostatečné tukové zásoby před nastávající zimou. Přikrmování vyžadují také bažanti formou zásypu nebo zajíci. V převážně polních honitbách zajíce přikrmujeme všemi druhy krmiv, zejména v lokalitách kde je nedostatek přirozené potravy. V tomto období dozrávají jeřabiny, kaštany a žaludy ...

Kraj vyjede do měst s Informovaným seniorem. Ve spolupráci s policií se představí ve Velkém Meziříčí, Třešti a Chotěboři

18. 9. 2023 | Internet a sociální sítě jsou čím dál více i pro seniory skvělým zdrojem informací a zábavy, ale mohou pro ně být také prostředím plným rizik a neočekávaných nástrah. Často zapomínají na to, že při používání těchto moderních technologií musí být velmi ostražití a především opatrní. „Být opatrný ale v žádném případě neznamená mít strach a bát se používat chytrý mobil nebo internet. Znamená to dodržovat některé velmi jednoduché zásady, abychom se nestali obětí podvodníků. Používají totiž čím dál p ...

Zdroj: Kraj Vysočina - aktuality - kr-vysocina.cz
08:13:56 | 29.09.2023Zpravodajství JihlavaDnes.cz

ČSÚ: Nové obecní volby se v sobotu konaly v deseti obcích

Voliči v deseti obcích na území šesti krajů v sobotu rozhodli o novém složení obecních zastupitelstev. Počet zastupitelů zde klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. O 70 mandátů se ucházelo 171 platných ...

Značkou Regionální potravina se na Vysočině pyšní Kmínový olej z Petrávče, Havlíčkova klobása i Mátový sirup

Na Mlékárenském dni v rámci Přibyslavských slavností se předávalo prestižní ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina. Osmi lokálním výrobcům tuto c ...

Během prázdnin proběhlo v Jihlavě přes 11 tisíc výpůjček sdílených kol

Výpůjčky za červenec a srpen tak ušetřily 2 516 kg CO2. Registrovaných uživatelů má v Jihlavě dodavatel sdílených kol společnost Nextbike přes 8 a půl ...

ŘSD: V Osové Bítýšce upravujeme křižovatku na původní trase I/37

V Osové Bítýšce silničáři úspěšně pokračují s úpravou křižovatky silnice II/390 s někdejší trasou I/37. Stavební akce volně navazuje na před dvěma let ...

Na trase Stará Říše - Kasárna pokračuje rekonstrukce silnice I/23

Oprava silnice I/23 mezi městysem Stará Říše a osadou Kasárna úspěšně pokračuje. V těchto dnech probíhají sanace a pokládka mechanicky zpevněného kame ...Pátek 29.9.2023
Kraj Vysočina
Další regiony »
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru


Nastavení cookies | GDPR | Přidat zprávu, PR článek | O nás, kontakty | Přidat firmu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2023 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes